top of page
Image by Martino Pietropoli

PŘEKROČ SVŮJ STÍN

Víkendový seminář

Unikátní seminář Překroč svůj stín je hlubokým vhledem do temných, neznámých a skrytých částí naší osobnosti. Setkání s vlastním stínem není vždy příjemné, ale z hlediska osobního růstu je naprosto klíčové. Právě zde totiž leží mnoho nevyužitých zdrojů, jež nám mohou pomoci stát se více celistvými a vyzrálými lidmi. Cílem workshopu je tyto opomenuté stránky naší osobnosti zdravým způsobem integrovat, abychom je mohli v těžkých životních situacích využít pro prospěch nás samotných i našich blízkých.

„Pokud bych neměl temnou stránku a nevrhal stín, nebyl bych významný ani celistvý.“

Carl Gustav Jung

PŘINESTE SVŮJ STÍN DO SVĚTLA

Během víkendového semináře Překroč svůj stín prozkoumáte charakterové rysy, vlastnosti a chování, které jste se naučili v sobě odmítat či potlačovat a u ostatních odsuzovat.

Vyzkoušíte si cítit, jednat a komunikovat nejrůznějšími „neakceptovatelnými“ způsoby, jež jste raději vytěsnili, abyste se nestali lidmi, kterými opovrhujete. Právě tyto části naší osobnosti však potřebujeme odemknout a porozumět jim, abychom je následně mohli tvůrčím a konstruktivním způsobem kultivovat. Pro změnu zacyklených vzorců chování totiž není potřeba snažit se opakovat více toho, co už umíme, ale naopak začlenit i naše části, jež jsou potlačené, nevědomé a schované – tedy doposud ukrývající se v našem stínu.

6.jpg

NÁPLŇ SEMINÁŘE PŘEKROČ SVŮJ STÍN

 • Upřímné a otevřené představení všech účastníků.

 • Pojmenování automatických vzorců vašeho chování a pochopení role klíčových lidí v jejich utváření.

 • Setkání se s vlastním stínovým charakterem a jeho skrytými talenty.

 • Individuální práce v horkém křesle pro integraci užitečných stínových částí.

 • Skupinová cvičení pro osvojení nových způsobů jednání ve složitých a nekomfortních situacích.

 • Návod jak ovládat intenzitu našich stinných stránek a využít je tvůrčím způsobem pro něco dobrého.

 • Vytvoření individuálního akčního plánu pro využití znovuobjevených dovedností našeho stinného charakteru humanistickým způsobem a pro smysluplné cíle.

JAK BUDEME PRACOVAT

Víkendový seminář Překroč svůj stín zahrnuje řadu originálních aktivit, které vám zpřístupní váš osobní stín a umožní jeho integraci citlivým, uvolněným a přirozeným způsobem. Workshop je navržen, aby nabídl jasný vhled do vaší stávající situace a obnovil vaše spojení se všemi vašimi opomenutými částmi tak, abyste se v reálném světe cítili sebevědoměji, svobodněji, nalezli v sobě dříve netušenou sílu a dokázali ve složitých životních situacích jednat novými způsoby.

12.jpg

​​„Vědomá znalost vlastní temnoty je klíčovým předpokladem, abych se dokázal vypřádat s temnotou ostatních lidí.“

Carl Gustav Jung

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VÁS, POKUD…

 • Už jste vyčerpaní a nebaví vás opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.

 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.

 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.

 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.

 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.

 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

PODROBNÝ PROGRAM

SOBOTA 9:30 – 19:00

SEZNÁMENÍ SE S NAŠIMI STÍNY

První den začneme tím, že se seznámíme a upřímně představíme některé z našich stinných stránek. V další části definujeme naše osobní výzvy a prozkoumáme automatické vzorce chování, které jsme si osvojili v dětství. Budeme zjišťovat od kterých lidí pocházejí, jakým způsobem nás ovlivňují a jaké aspekty našeho „já“ jsme raději vytěsnili do stínu. Ten následně podrobíme poctivé analýze, abychom zjistili, zda jsme do stínu omylem nevytlačili i něco užitečného, co nám nyní schází k větší celistvosti a dospělosti. Na základě práce ve skupině a cvičení ve dvojicích či trojicích objevíme naše stínová „alter ega“ a postupně se seznámíme s jejich skrytými talenty a dovednostmi. Pokud to účastníkům workshopu dovolí čas, zakončíme den společnou večeří, na které si zahrajeme i několik nevážných seberozvojových her.

NEDĚLE 9:30 – 17:00

INTEGRACE NAŠICH STÍNŮ

Velkou část neděle věnujeme uvolňování tvůrčí síly z naší temné stránky a postupné integraci našeho stínu. Inovativním způsobem práce s technikou horké židle znovu získáme přístup k užitečným dovednostem, které jsme v minulosti buď odmítli, zapomněli nebo jsme o nich doposud dokonce ani nevěděli. Místo bojování s vlastním stínem se od něj začneme učit novým strategiím jednání a komunikace, které nám pomohou úspěšně vykročit vstříc ku smysluplné budoucnosti. V poslední části workshopu Překroč svůj stín se proto budeme věnovat objevování a přezkoumání vlastních životních cílů a směřování, abychom na základě nově nabytých dovedností a energie vytvořili konkrétní akční plán, jenž si každý účastník odnese domů.

CO VÁM SEMINÁŘ PŘINESE

 • Odemčení dříve skrytých a vytěsněných složek vaší osobnosti získáte více osobní síly, sebedůvěry a větší pocit celistvosti.

 • Nové a neotřelé způsoby řešení konfliktů a složitých situací ve vašich osobních i pracovních vztazích, které tím získají vyšší kvalitu.

 • Více mentální i fyzické energie, která jde ruku v ruce s pocitem svěžesti a živosti, jež přináší autenticita.

 • Větší schopnost vyrovnávat se s temnými stránkami ostatních lidí, které se vás tak již nebudou tolik dotýkat.

 • Pochopení a porozumění některým naučeným vzorcům chování, které si po velkou část života nesete, a jejich překonání.

 • Nové přátele a kamarády s podobnými zájmy, se kterými se můžete potkávat nadále i mimo workshop.

ŘÍKAJÍ O LEKTOROVI

„Sebastian je velmi schopný a talentovaný psycholog. Rozumí problémům v mezilidských vztazích a významu upřímné komunikace. Je ohleduplný profesionál se schopností pomáhat lidem růst a poučit se z potíží, kterým čelí.“

Susan Campbell, Ph. D.
autorka knihy „Geting Real“

„V průběhu mého života jsem si vytvořil životní strategii založenou na nepoctivosti, vyhýbání se konfrontaci a podrobení se strachu. Když jsem už byl unaven svým způsobem života, bylo mi doporučeno navštívit Sebastiánův seminář, který byl pro mě velkým průlomem. Znovu jsem objevil význam přímé komunikace a svobodu, kterou přináší.“

Josef

„Moc se mi líbil Sebastianův citlivý přístup k nám jako k účastníkům workshopu. Podporoval nás ve vyjadřování svých emocí - někdy empaticky čekal, až se vyžvýkneme, jindy "šel do nás". Přesně podle potřeby. Významná pro mě byla možnost projevit negativní emoce, ať už nesouhlas, či to, že mi něco vadí, a pozorovat přitom, co se děje v mém těle.“

Hanka

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP
PŘEKROČ SVŮJ STÍN

Termín: 14. - 15. listopadu 2020
Čas: So: 9:30 - 19:00, Ne: 9:30 - 17:00
Místo: Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1
Cena za workshop: 5 500 Kč

Děkujeme za odeslání!

bottom of page